Poznatky z praxe

Mnozí z odborníků mají kvalitní data založená na terénním pozorování efektivity hospodaření z pohledu ochrany přírody, která však nemají ambici uplatnit v recenzovaných časopisech. Právě zde je prostor pro shrnutí poznatků lokálních dopadů ochranářského managementu, různými přístupy ke spolupráci s místními skupinami, apod. 

 

31. 1. 2014
Modrásek rebelův (Phengaris rebeli) patří ke kriticky ohroženým druhům naší fauny. Je potravně vázán na hořec křížatý a mravence rodu Myrmica. Jeho biotopem jsou suché pastviny a louky s výskytem živné rostliny...
31. 1. 2014
Průzkumu vybraných skupin organizmů, které probíhaly zejména v druhé polovině 90. let, ukázaly, že údolí Brtnice je v rámci Českomoravské vrchoviny významným fenoménem, kde díky velké diverzitě...
31. 1. 2014
Celý areál lesoparku Sádek patří z hlediska ochrany xylofágních druhů brouků a dalších skupin hmyzu k mimořádně významným lokalitám v oblasti Třebíčska. Je to dáno vysokou koncentrac...
31. 1. 2014
EVL tvoří soustava 4 lesních mezotrofních až eutrofních rybníků na Lovětském potoce (levostranný přítok Jihlávky) v nadm. výšce okolo 600 m n.m. Z od Stonařova poblíž hájovny Zadní Pouště...
31. 1. 2014
Hořeček mnohotvarý český (Gentianella praecox subsp. bohemica) se díky razantnímu úbytku lokalit a stále trvajícímu snižování početnosti jednou z nejohroženějších rostlin naší flóry. Na...
EEA Grants Investice do rozvoje vzdělávání
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.