Poznatky z praxe

Mnozí z odborníků mají kvalitní data založená na terénním pozorování efektivity hospodaření z pohledu ochrany přírody, která však nemají ambici uplatnit v recenzovaných časopisech. Právě zde je prostor pro shrnutí poznatků lokálních dopadů ochranářského managementu, různými přístupy ke spolupráci s místními skupinami, apod. 

 

5. 5. 2015
Zájem o vyvěšování umělých budek nejen pro netopýry ale i možnosti financování podpory umělých úkrytů rostou. Podle dosavadních zkušeností však stávající prototyp dřevěných budek pro netopýry nebyl příliš lákavý. Při shánění informací jsme však narazili na bavorský spolek Oberpfälzische Waldverein...
30. 4. 2015
Uměle zvyšované stavy lesní zvěře jsou dlouhodobě považovány za jednu z hlavních příčin znemožňujících přirozenou obnovu lesů. V oblasti Slavkovského je negativní vliv lesní zvěře obzvláště patrný v borech na hadcích, kde lesní zvěř (především jelen sika a jelen evropský) významně ovlivňuje i...
24. 4. 2015
Přírodní rezervace Vrbenské rybníky na Českobudějovicku je významnou lokalitou výsktu saproxylických druhů hmyzu. V roce 2011 zde proběhlo správní řízení o kácení biologicky cenných dubů. Výsledkem tohoto řízení bylo rozhodnutí o ořezu stromů přírodě blízkým způsobem.
24. 4. 2015
Jedná se o pískovnu v majetku Lesů ČR, kde probíhala občasná těžba do roku 2008. Vodní plochy v pískovně jsou významné zejména jako místa pro rozmnožování obojživelníků, v pískovně se však vyskytuje i řada dalších zvláště chráněných a ohrožených druhů vázaných na mokřadní i terestrická stanoviště....
24. 4. 2015
Dobývací prostor Cep II je součástí soustavy pískoven u Suchdola nad Lužnicí v CHKO Třeboňsko. Probíhala zde těžba štěrkopísku pod hladinu podzemní vody. V roce 1998 byla provedena rekultivace nejstarší části pískovny, při níž byla poprvé využita přírodě blízké obnova pobřežních partií těžebního...
EEA Grants Investice do rozvoje vzdělávání
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.