Archiv metodik

Množství užitečných metodik je rozmístěno v jednotlivých knihovnách a na internetu. Na těchto stránkách je vytvářen archiv českých metodik provádění a hodnocení ochranných opatření a také sledování jejich efektivity. Ne všechny dokumenty jsou schváleny nebo akceptovány veřejnými institucemi.

1. 6. 2013
PÁNKOVÁ, Anna. Kuřička hadcová Minuartia smejkalii. Péče o druh a jeho lokality. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, 2011. 48 s. ISBN 978-80-87457-11-5.
1. 6. 2013
NEUWIRHOVÁ, Helena, TOMÁŠKOVÁ, Lenka a CHOBOTSKÁ, Hana. Chov dravců a sov v souladu s českou i mezinárodní legislativou. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, 2008. 13 s. ISBN 978-80-87051-43-6.
1. 6. 2013
ZAVADIL, Vít, SÁDLO, Jiří a VOJAR, Jiří, eds. Biotopy našich obojživelníků a jejich management. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, 2011. 178 s. ISBN 978-80-87457-18-4.
1. 6. 2013
BAŠTA, Jiří aj. Zemědělský rádce pro šetrné hospodaření v Krkonoších. České Budějovice: DAPHNE ČR, 2008. 65 s.
1. 6. 2013
BERANOVÁ, Marcela aj. Praktický rádce pro hospodaření v CHKO Broumovsko. České Budějovice: DAPHNE ČR, 2008. 65 s.
EEA Grants Investice do rozvoje vzdělávání
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.