Archiv metodik

Množství užitečných metodik je rozmístěno v jednotlivých knihovnách a na internetu. Na těchto stránkách je vytvářen archiv českých metodik provádění a hodnocení ochranných opatření a také sledování jejich efektivity. Ne všechny dokumenty jsou schváleny nebo akceptovány veřejnými institucemi.

1. 6. 2013
SIEMENS, Michael von, HANFLAND, Sebastian, BINDER, Walter, HERRMANN, Manfred a REHKLAU, Werner. Mrtvé dřevo přináší život do řek a potoků. Přeložil Tomáš JUST. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, 2006. 47 s. ISBN 978-80-87051-03-0.
1. 6. 2013
GUTH, Jiří, ed. Metodiky mapování biotopů soustavy Natura 2000 a Smaragd (metodiky podrobného a kontextového mapování). 3. přepracované vydání. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, 2002. 22 s.
1. 6. 2013
TOMAN, Aleš, HLAVÁČ, Václav ml. a HLAVÁČ, Václav st. Metodika křížení komunikací a vodních toků s funkcí biokoridor. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, 1995. 16 s.
1. 6. 2013
LUSTYK, Pavel a GUTH, Jiří. Metodika aktualizace vrstvy mapování biotopů. Pracovní verze pro sezónu 2012. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, 2011. 31 s.
1. 6. 2013
HLAVÁČ, Václav a ANDĚL, Petr. Metodická příručka k zajišťování průchodnosti dálničních komunikací pro volně žijící živočichy. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, 2001. 36 s. ISBN 80-86064-60-3.
EEA Grants Investice do rozvoje vzdělávání
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.