Archiv metodik

Množství užitečných metodik je rozmístěno v jednotlivých knihovnách a na internetu. Na těchto stránkách je vytvářen archiv českých metodik provádění a hodnocení ochranných opatření a také sledování jejich efektivity. Ne všechny dokumenty jsou schváleny nebo akceptovány veřejnými institucemi.

1. 6. 2013
REŠ, Bohumil a ŠTĚRBA, Pavel. Památné stromy. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, 2010. 67 s. ISBN 978-80-87457-01-6.
1. 6. 2013
KOLAŘÍK, Jaroslav a kol. Oceňování dřevin rostoucích mimo les. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, 2013. 113 s. ISBN 978-80-87457-82-5.
1. 6. 2013
REŠ, Bohumil, VENCÁLEK, Tomáš a KOSEJK, Jaromír. Obnova zeleně v urbanizované krajině. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, 2009. 12 s. ISBN 978-80-87051-62-7.
1. 6. 2013
JUST, Tomáš, MORAVEC, Pavel, ŠÁMAL, Vladimír a FRANKOVÁ, Linda. Obnova rybníků. Obnova malých vodních nádrží jako významných krajinných prvků. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, 2009. 28 s. ISBN 978-80-87051-63-4.
1. 6. 2013
REŠ, Bohumil, VENCÁLEK, Tomáš, ŠTĚRBA, Pavel a KLÁPŠTĚ, Jiří. Obnova historických zahrad a parků. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, 2009. 12 s. ISBN 978-80-87051-66-5.
EEA Grants Investice do rozvoje vzdělávání
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.