Archiv metodik

Množství užitečných metodik je rozmístěno v jednotlivých knihovnách a na internetu. Na těchto stránkách je vytvářen archiv českých metodik provádění a hodnocení ochranných opatření a také sledování jejich efektivity. Ne všechny dokumenty jsou schváleny nebo akceptovány veřejnými institucemi.

1. 6. 2013
HLAVÁČ, Václav, POLEDNÍK, Lukáš, POLEDNÍKOVÁ, Kateřina, ŠÍMA, Jan a VĚTROVCOVÁ, Jitka. Vydra a doprava. Příručka k omezení negativního vlivu dopravy na vydru říční. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, 2011. 39 s. ISBN 978-80-87457-19-1.
1. 6. 2013
DOSTALÍK, Slavomír, RYBKA, Vlastik a ZMEŠKALOVÁ, Jana. Vstavač trojzubý Orchis tridentata. Péče o druh a jeho lokality. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, 2011. 42 s. ISBN 978-80-87457-10-8.
1. 6. 2013
UHLÍKOVÁ, Jitka, MATĚJŮ, Jan, NOVÁ, Petra a VOHRALÍK, Vladimír. Sysel obecný – hlodavec, který nesyslí. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, 2009. 16 s. ISBN 978-80-87051-73-3.
1. 6. 2013
KLAUDISOVÁ, Alexandra, KŘÍŽ, Martin a ŠLECHTOVÁ, Anna. Sinokvět chrpovitý Jurinea cyanoides. Péče o druh a jeho lokality. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, 2011. 44 s. ISBN 978-80-87457-12-2.
1. 6. 2013
ŠTAMBERGOVÁ, Monika, SVOBODOVÁ, Jitka a KOZUBÍKOVÁ, Eva. Raci v České republice. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, 2009. 255 s. ISBN 978-80-87051-78-8.
EEA Grants Investice do rozvoje vzdělávání
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.