Archiv metodik

Množství užitečných metodik je rozmístěno v jednotlivých knihovnách a na internetu. Na těchto stránkách je vytvářen archiv českých metodik provádění a hodnocení ochranných opatření a také sledování jejich efektivity. Ne všechny dokumenty jsou schváleny nebo akceptovány veřejnými institucemi.

1. 6. 2013
FILIPPOV, Petr, GRULICH, Vít, GUTH, Jiří, HÁJEK, Michal, KOCOURKOVÁ, Jana, KOČÍ, Martin, LUSTYK, Pavel, MELICHAR, Vladimír, NAVRÁTIL, Josef, NAVRÁTILOVÁ, Jana, ROLEČEK, Jan, RYDLO, Jaroslav, SÁDLO, Jiří, VIŠŇÁK, Richard, VYDROVÁ, Alena a ZELENÝ, David. Příručka hodnocení biotopů. Praha: Agentura...
1. 6. 2013
ANDREAS, Michal, CEPÁKOVÁ, Eva a HANZAL, Vladimír. Metodická příručka pro praktickou ochranu netopýrů. 2. aktualizované a doplněné vydání. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, 2010. 94 s. ISBN 978-80-87051-82-5.
1. 6. 2013
ANDĚL, Petr, GORČICOVÁ, Ivana, HLAVÁČ, Václav, MIKO, Ladislav a ANDĚLOVÁ, Helena. Hodnocení fragmentace krajiny dopravou. Metodická příručka. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, 2005. 99 s. ISBN 80-86064-92-1.
1. 6. 2013
MUSIL, Zdeněk a ŠEBKOVÁ, Kristýna. Zásady údržby a péče o travní porosty v CHKO Moravský kras. Blansko: Správa CHKO Moravský kras, 2010.
1. 6. 2013
MARHOUL, Pavel a TUROŇOVÁ, Danuše, eds. Zásady managementu stanovišť druhů v evropsky významných lokalitách soustavy Natura 2000. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, 2008. 163 s. ISBN 978-80-87051-38-2.
EEA Grants Investice do rozvoje vzdělávání
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.