Archiv metodik

Množství užitečných metodik je rozmístěno v jednotlivých knihovnách a na internetu. Na těchto stránkách je vytvářen archiv českých metodik provádění a hodnocení ochranných opatření a také sledování jejich efektivity. Ne všechny dokumenty jsou schváleny nebo akceptovány veřejnými institucemi.

1. 6. 2013
ŘEHOUNEK, Jiří, ŘEHOUNKOVÁ, Klára a PRACH, Karel, eds. Ekologická obnova území narušených těžbou nerostných surovin a průmyslovými deponiemi. České Budějovice: Calla, 2010. 172 s. ISBN 978-80-87267-09-7.
1. 6. 2013
TROPEK, Robert a ŘEHOUNEK, Jiří, eds. Bezobratlí postindustriálních stanovišť: Význam, ochrana a management. České Budějovice: Calla, 2012. 147 s. ISBN 978-80-86668-20-8.
1. 6. 2013
HYŤHA, Martin, KOUBEK, Pavel, KUNCE, Petr, MOLEK, Vladimír, STORM, Vojtěch a ŘEHOUNEK, Jiří. Stromy v krajině a ve městě - jejich význam a ochrana. České Budějovice: Calla, 2007. 27 s. ISBN 978-80-903910-1-7.
1. 6. 2013
MATĚJKOVÁ, Pavla, KLETEČKA, Zdeněk a ŘEHOUNEK, Jiří. Stromy a hmyz. Praktický rádce pro účast ve správních řízeních. České Budějovice: Calla, 2009. 22 s. ISBN 978-80-87267-01-1.
1. 6. 2013
FUCHS, Sarah a STEIN-BACHINGER, Karin. Ochrana přírody v ekologickém zemědělství. Praktická příručka pro ekologické zemědělství v severovýchodním regionu Německa. Přeložil Radomil HRADIL. Olomouc: Bioinstitut, 2009. 144 s. ISBN 978-3-934239-35-7.
EEA Grants Investice do rozvoje vzdělávání
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.