Standardy na výstavbu komunikací v USA, i s důrazem na přírodní složky prostředí

Verze PDF
Souhrn: 

Silnice a dálnice je potřeba stavět či opravovat. Ovšem z hlediska biodiverzity většinou představují problematickou překážku. Lidské poznání se ale neustále posouvá a celosvětově vznikají nové a nové příklady technického řešení vozovek i doprovodných staveb (mosty, propustky), které jsou bezpečné pro dopravu a přátelské k migraci živočichů.

Komentář: 

Tato obsáhlá příručka představuje americké standarty na výstavbu silnic, mostů a dalších doprovodných staveb.

Zadal: 
Simona Poláková
EEA Grants Investice do rozvoje vzdělávání
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.