Výstupy z diskuzních setkání Fóra ochrany přírody

Shrnutí závěrů z tzv. "kaváren", diskuzních skupin, na něž jsou účastníci setkání rozděleni, a které byly v daném setkání k různým tématům uskutečněny.

Řazeny jsou dvěma způsoby – podle tematického zaměření a podle data setkání, na kterém byly probírány. Stejný výstup se proto objevuje v několika velkých tematických okruzích, pokud se jich týká.
Tyto informace jsou k dispozici všem zájemcům. Za jejich autora nelze označit jednotlivce, jsou produktem daného setkání Fóra. Je možné s nimi nadále pracovat a využívat je, přičemž žádáme o dodržování pravidel diskuze Fóra:
• FOP je platforma zajišťující širokou oborovou diskusi v oblasti ochrany přírody.
• Každý představuje pouze svůj osobní názor, nikoliv pozici svého zaměstnavatele nebo jakékoliv jiné skupiny.
• Vyloučeny jsou osobní výpady vůči někomu nebo něčemu (i ve vztahu k nezúčastněným osobám), smyslem není hledání viníků, ale řešení.
• Obecná kritika „všechno je špatně“ na Fórum nepatří.
• Svobodná a konstruktivní atmosféra, sounáležitost a aktivita účastníků, jsou základní principy diskusí Fóra.


 

www.sfzp.cz ČEPS EEA Grants Investice do rozvoje vzdělávání www.perlorodkaricni.cz
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.