Ptačí park Josefovské louky

Verze PDF
See video
18. leden 2016

Na internetovém semináři Fóra ochrany přírody přednášel a diskutoval Břeněk Michálek. Moderoval Michael Hošek.

EEA Grants ČEPS EEA Grants Investice do rozvoje vzdělávání
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.