Průchodnost silnic a dálnic pro faunu

Verze PDF
See video
30. září 2013

přednášel Václav Hlaváč

EEA Grants Investice do rozvoje vzdělávání
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.