Příroda bez hranic aneb pozice české ochrany přírody v evropském a světovém kontextu

Verze PDF
See video
26. listopad 2012

Přednášel Michael Hošek

EEA Grants Investice do rozvoje vzdělávání
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.