Nový dokumentární film Planeta Česko v režii Mariána Poláka

Verze PDF
See video
7. prosinec 2015

Na internetovém semináři Fóra ochrany přírody vyprávěl o novém dokumentárním filmu o české přírodě Marián Polák. Moderoval Michael Hošek.

EEA Grants ČEPS EEA Grants Investice do rozvoje vzdělávání
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.