Metodika hodnocení ekologického stavu útvarů povrchových vod tekoucích pomocí biologické složky makrofyta

Verze PDF

Publikace ke stažení na webu MZP nebo zde.

Zdroj: 
Kočí, Martin a kol. Metodika hodnocení ekologického stavu útvarů povrchových vod tekoucích pomocí biologické složky makrofyta. Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i., Praha, 2011. 51 s.
EEA Grants ČEPS EEA Grants Investice do rozvoje vzdělávání
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.