Koně v české krajině volně? Milovičtí pionýři

Verze PDF
See video
4. květen 2015

Zvířata nejsou cíl, ale prostředek k údržbě krajiny.
Na internetovém semináři Fóra ochrany přírody diskutoval Miloslav Jirků, moderátorem byl Michael Hošek.

EEA Grants ČEPS EEA Grants Investice do rozvoje vzdělávání
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.