Interview s Vojtěchem Novotným: Ochrana přírody by měla být hnána společenskými parametry

Verze PDF
See video
28. srpen 2014

Interview s Vojtěchem Novotným o výzkumu a ochraně přírody na Papui-Nové Guineji. Rozhovor vedl Jan Dušek.

EEA Grants Investice do rozvoje vzdělávání
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.