Interview s Vladimírem Dolejským: Ochrana národních parků a priority pro rok 2015

Verze PDF
See video
18. prosinec 2014

Interview s Vladimírem Dolejským o novelizaci legislativy pro národní parky a hlavních úkolech MŽP v oblasti ochrany přírody a krajiny pro následující rok. Rozhovor vedl Jan Dušek.

EEA Grants ČEPS EEA Grants Investice do rozvoje vzdělávání
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.