Interview s Lukášem Čížkem: Ochrana a péče o ohrožená stanoviště hmyzu

Verze PDF
See video
31. říjen 2014

Interview s Lukášem Čížkem o ochraně hmyzu a jeho stanovišť. Rozhovor vedl Jan Dušek.

www.sfzp.cz ČEPS EEA Grants Investice do rozvoje vzdělávání www.perlorodkaricni.cz
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.