Eutrofní rybníky a biodiverzita

Verze PDF

Velká část současné biodiverzity se nachází v člověkem modifikované nebo využívané krajině. Jelikož je tlak lidské aktivity v různých částech rozdílný, jsou různé i jeho dopady na místní biodiverzitu. Jedním z výrazných prvků v kulturní krajině jsou rybníky, obvykle zatížené velkým množstvím přítomných živin. V těchto eutrofních vodních nádržích se obvykle předpokládá jen nízká druhová diverzita na lokální úrovni, naopak na regionální úrovni mohou být hostitelem výrazně vyšší diverzity. Tento rozdíl je dobře dokumentován na přirozených vodních plochách, u umělých nádrží ale zatím doklady spíše chybí. Kolektiv francouzských a švýcarských biologů publikoval studii 84 umělých rybníků ve východní Francii se zaměřením na srovnání biodiverzity v lokálním a regionálním měřítku a zjistil výrazné rozdíly u jednotlivých sledovaných skupin organizmů.

Využitelné výstupy: 
  • Sledována byla diverzita makrofyt, fytoplanktonu, velkých bezobratlých, vážek a obojživelníků.
  • Druhová diverzita byla sledována na třech úrovních: α- (jednotlivý rybník), β- (mezi rybníky) a γ- (regionální síť rybníků).
  • Pro většinu sledovaných skupin byla diverzita přepočtená na jednotlivý rybník i na celou regionální síť vyšší než diverzita na přirozených vodních plochách.
  • Příspěvek α-diverzity na regionální diverzitu byl nejvyšší u vážek (41%), zatímco nejnižší u obojživelníků (16 %) a makrofyt (18 %).
  • Příspěvek β-diverzity na regionální diverzitu byl u všech skupin podobný a pohyboval se mezi 22 a 25 %.
  • Některé rybníky hostily neobvykle vysoké množství vzácnějších a ohrožených druhů.
  • Výsledky ukazují na nutnost regionálního a lokálního přístupu k ochraně vodních organizmů.
Grafické přílohy: 
Eutrofní rybníky a biodiverzita
Eutrofní rybníky a biodiverzita
Eutrofní rybníky a biodiverzita
Eutrofní rybníky a biodiverzita
Eutrofní rybníky a biodiverzita
Zdroj: 
Wezel, A., Oertli, B., Rosset, V., Arthaud, F., Leroy, B., Smith, R. & Robin, J. (2014). Biodiversity patterns of nutrient-rich fish ponds and implications for conservation. Limnology, 15(3), 213-223.
Zadal: 
Kateřina Kucírková
EEA Grants Investice do rozvoje vzdělávání
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.