Ekologie obnovy - stav u nás a ve světě

Verze PDF
See video
4. březen 2013

přednášel Karel Prach

EEA Grants Investice do rozvoje vzdělávání
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.