Ústav pro životní prostředí Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze zahajuje v lednu nový cyklus kurzu celoživotního vzdělávání

Kurz reaguje na dlouhodobou absenci průběžného odborného vzdělávání s důrazem na současné trendy. Cílem je umožnit pracovníkům ochrany přírody i dalším zájemcům systematické vzdělávání s důrazem na aktuální poznatky a zároveň umožnit diskusi s předními odborníky na daná témata.

Kurz je určen pro všechny zájemce z řad profesionální i dobrovolné ochrany přírody. Zvláště je vhodný pro pracovníky státní ochrany přírody, kteří si své praktické zkušenosti chtějí doplnit aktuálními poznatky z teoretické ochrany přírody.

Kurz je dvouletý (4 semestrální). Bude probíhat vždy v měsících leden (2-3 dny) a září (2-3 dny).  Do kurzu je možné nastoupit i v pozdějším termínu, a dokončit tak dvouletý cyklus absolvováním příslušné části cyklu následného.

Přednášky probíhají ve Velké geologické posluchárně v budově Přírodovědecké fakulty UK, Albertov 6, Praha 2.

Registrace v  systému SIS a vyplnění přihlášky bude otevřeno od 20. listopadu 2016 do 10. ledna 2017.  Platbu kurzovného prosíme provést nejpozději do 10. ledna 2017.

Podrobnosti naleznete zde a harmonogram zde.

EEA Grants ČEPS EEA Grants Investice do rozvoje vzdělávání
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.