Spouštíme další kolo e-learningových kurzů o ochraně přírody on-line!

Hlavními tématy vzdělávacího konceptu jsou globální změna klimatu, kritické myšlení v ochraně přírody, ochrana vod, lesnictví, šetrné zemědělství, legislativa, zvláštní typy managementů a vývoj české krajiny.

Další kolo bude bude spuštěno 19. 9. 2016.

Cena jednoho kurzu je 500 Kč, pro studenty 250 Kč.

Na stránce FOP naleznete podrobné informace o náplni jednotlivých kurzů, jejich náročnosti a přednášejících.

EEA Grants ČEPS EEA Grants Investice do rozvoje vzdělávání
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.