Prohlédněte si první dva webináře

Fórum ochrany přírody pořádá každý měsíc internetový seminář, do kterého je možno se přihlásit a formou chatu diskutovat s přednášejícím.

Fórum ochrany přírody pořádá každý měsíc internetový seminář, do kterého je možno se přihlásit a formou chatu diskutovat s přednášejícím. Na kanálu http://www.youtube.com/user/forumochranyprirody si můžete prohlédnout první dva webináře, které se konaly v roce 2012.

EEA Grants ČEPS EEA Grants Investice do rozvoje vzdělávání
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.