Pozvánka na konferenci: Ovocný sad jako biotop a komunitní prostor

9.—10. 6. 2017, v areálu ČZU v Praze

Cílem konference je poskytnout účastníkům ucelený přehled o funkcích ovocných výsadeb a základních aspektech obnovy a péče o ně a pomoci ujasnit si vlastní východiska a postoje, s nimiž k výsadbám přistupují a přispět k tomu, aby bylo co nejvíce životaschopných projektů, které pomohou vrátit ovocné stromy do naší krajiny.
Více informací na stránkách www.na-ovoce.cz

Účastnický poplatek za oba dny: 300 Kč
Poplatek za první přednáškový den: 250 Kč
Poplatek za druhý den s komentovanou
prohlídkou pražských sadů: 150 Kč
Občerstvení včetně oběda je zajištěno.

K účasti se registrujte prostřednictvímpřihlašovacího formuláře nejpozději do 30. 5. zde.
Kontakt pro dotazy: 773 466 597

PřílohaVelikost
konference_info_letak.pdf516.96 KB
konference_info_program.pdf567.93 KB
konference_foto_1_vlada_kucera.jpg2.08 MB
EEA Grants Investice do rozvoje vzdělávání
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.