Pozvánka na konferenci Ochrana přírody: věda a praxe

Konference se bude konat 23. 9. na ČZU.

Konference se bude věnovat těmto tématům:

9.00 - 10.30 Populační genetika – přednáší Josef Bryja z Ústavu biologie obratlovců AV ČR
10.45 - 12.15 Alternativní managementy nelesních stanovišť – přednáší Ondřej Sedláček z Přírodovědecké fakulty UK
13.15 - 14.45 Dlouhodobé trendy v početnosti organismů – přednáší Petr Voříšek z České společnosti ornitologické
15.00 - 16.30 Management lesů v chráněných územích – přednáší Miroslav Svoboda z Fakulty lesnické a dřevařské ČZU

Více informací naleznete zde.

EEA Grants ČEPS EEA Grants Investice do rozvoje vzdělávání
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.