Početnost netopýrů v Evropě vzrůstá

Dle nové zprávy EEA (European Environmental Agency) mezi lety 1993 a 2011 početnost některých druhů netopýrů vzrostla o 40 %.

Agentura vychází z údajů z devíti evropských zemí, kde bylo 16 druhů netopýrů sčítáno na přibližně 6 000 zimovištích. Nárůst mezi lety 1993 až 2011 byl 40 %, přičemž od r. 2003 se trend vzrůstu početnosti dá již považovat za stabilní. K drastickému úbytku netopýrů došlo v druhé polovině 20. století, byl způsobený především intenzifikací zemědělství, změnami ve využívání krajiny, přímým zabíjením i ničením úkrytů. Zdá se, že se úsilí ochranářů vyplácí, čeká je však ještě mnoho práce jak na samotné praktické ochraně netopýrů, tak zpřesňování výsledků monitoringu, který by se měl rozšířit o další země a další druhy. 
Bohužel je zpráva tak velká, že se sem nedá nahrát, stáhnout si ji můžete na:
http://www.eea.europa.eu/publications/european-bat-population-trends-2013

EEA Grants ČEPS EEA Grants Investice do rozvoje vzdělávání
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.