Otevřena registrace na kurz celoživotního vzdělávání v OP

Ústav pro životní prostředí Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy vypsal druhý ročník kurzu celoživotního vzdělávání na téma „AKTUÁLNÍ TRENDY V OCHRANĚ PŘÍRODY“.

Tento druhý ročník se otevírá v návaznosti na kurs v loňském roce, jehož kapacita byla velmi rychle naplněna, a nebylo proto možné uspokojit všechny zájemce o kurs. Nový kurs bude tedy do značné míry obsahově podobný kursu, který začal v roce 2016. Kurs zaplňuje citelnou mezeru v odborném vzdělávání
pracovníků ochrany přírody tím, že umožní systematické vzdělávání s důrazem na aktuální poznatky a zároveň diskusi s odborníky na daná témata. Kurs je vhodný nejen pro pracovníky státní ochrany přírody ale všechny, kteří si své praktické zkušenosti chtějí doplnit aktuálními poznatky i z teoretické ochrany přírody.
Kurs je koncipován jako dvouletý (čtyřsemestrální) pro roky 2017-2018, přičemž první blok začíná 17. a 18. ledna 2017.
Bližší informace k celému kurzu zde.

Zde je uveden i program kurzu, informace k platbě a možnost registrace (od 20.11.2016).

EEA Grants ČEPS EEA Grants Investice do rozvoje vzdělávání
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.