Nový běh e-learningových kurzů ZDARMA

Otevíráme další běh e-learningových kurzů. Letošní kurzy budou pro zájemce otevřen zcela zdarma. Vybírat můžete ze 7 kurzů připravených předními českými odborníky.

Do 31. 12. 2020 probíhá další kolo e-learningových kurzů o tuzemské ochraně přírody.

Veškerá informace naleznete zde.

Technické detaily:

- každé téma je rozděleno do několika přednášek. Na začátku jsou povinné otázky k zamyšlení, na které odpovídáte písemně. Nikdo je nekontroluje, jsou především pro Vás, abyste si uvědomili, co už o daném tématu víte. Následně si vyslechněte přednášku a poté odpovězte na otázky - co jsme se dozvěděli, abyste si hlavní body rychle zopakovali. Toto schéma je doporučováno jako nejlepší k zapamatování si informací.

- na konci každého tématu je test, který můžete a nemusíte absolvovat. Povinný je jen ten závěrečný.

- v jednotlivých tématech bývají také doplňkové materiály, které jsou opětovně dobrovolné.

- využívejte diskuze, ptejte se a navzájem si odpovídejte a sdílejte své zkušenosti a znalosti.

Přihlašovat se můžete zde.

Nové kurzy Ekologické procesy a Legislativa v ochraně přírody poběží od 1. 11. 2020.

Se všemi dotazy ohledně e-learningu - odbornými, technickými nebo administrativními - se neváhejte obracet na Alenu Peltanovou (peltanova@forumochranyprirody.cz).

www.sfzp.cz ČEPS EEA Grants Investice do rozvoje vzdělávání www.perlorodkaricni.cz
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.