Nové číslo časopisu FOP 1/2020

Zimní číslo časopisu FOP je na téma Pohled na ochranu přírody odjinud!

Zástupcům skupin a institucí, se kterými je ochrana přírody v pravidelném kontaktu, byly položeny následující 3 otázky:
Kde vidíte synergie s ochranou přírody (OP) a co vám ve vaší praxi s OP koleruje?
Jaké jsou vaše praktické problémy v souvislosti s OP a co vám na současné OP vadí?
Máte nějaké návrhy na zlepšení?
Odpovědi na otázky z různých stran, které si v čísle můžete přečíst, otevírají široké pole pro zamyšlení, diskuzi a případné vylepšování vztahů.
Časopis naleznete zde: www.casopis.forumochranyprirody.cz

Nové číslo je vždy na hlavní stránce webu časopisu, v levých záložkách naleznete rubriky časopisu, v Archivu naleznete všech 20 vydaných čísel. Vyhledávat texty můžete také podle autorů.
Texty můžete číst přímo na webu nebo si můžete stáhnout pdf celého časopisu nebo jen pdf jednotlivých textů.

Pěkné čtení!

www.sfzp.cz ČEPS EEA Grants Investice do rozvoje vzdělávání www.perlorodkaricni.cz
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.