NOVÉ ČÍSLO ČASOPISU FOP!

Tématem jsou projekty rozvoje vodních cest pro potřeby nákladní vodní dopravy a jejich konflikt se zájmy ochrany přírody. Kanál Dunaj-Odra-Labe, plavební stupeň Děčín, kanál u Přelouče či splavňování Berounky.

A jak dopadne novodobá pohádka o slepičce a kohoutkovi, alias nevládních ekologických organizacích a labských štěrkových náplavech? Zalkne se kohoutek? Také přinášíme pohled divočinu od Dušana Utínka.
Více čtěte na www.casopis.forumochranyprirody.cz.

www.sfzp.cz ČEPS EEA Grants Investice do rozvoje vzdělávání www.perlorodkaricni.cz
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.