Letní číslo časopisu o invazích je tu!

Máme pro vás letní číslo ČASOPISU FOP! Tématem tohoto čísla jsou biologické invaze z pohledu ochrany přírody.

A jak zmiňuje Handrij Härtel v editorialu, názorová pluralita na invazní druhy a jejich regulaci se odráží i v souboru článků v tomto čísle.
Dozvíte se více o o změně legislativy, o černém, šedém a varovném seznamu, o invazních rostlinách i živočiších, přečtěte si úvahu na téma, jak přistupovat k invazním druhům a mnoho dalšího!

Pěkné čtení!

www.casopis.forumochranyprirody.cz

 

EEA Grants Investice do rozvoje vzdělávání
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.