JE TU LETOŠNÍ POSLEDNÍ ČÍSLO ČASOPISU FOP!

Podzimní číslo se věnuje PŘÍRODĚ VE MĚSTĚ.

Ve městech najdeme vzácné druhy, můžeme zde pozorovat zajímavé a ochrany hodné procesy a evoluční změny. V tomto čísle se napříkald dozvíte, jak je na tom biodiverzita měst a jak se dá na její podpoře v tomto prostředí pracovat, například díky revitalizacím vodních stanovišť nebo hospodaření v městských lesích či systémem ekologické certifikace budov. A pokračuje zde také diskuze o Podyjí. http://www.casopis.forumochranyprirody.cz/

Pěkné čtení!

EEA Grants ČEPS EEA Grants Investice do rozvoje vzdělávání
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.