Jarní číslo časopisu FOP o silnicích je tu!

Je o fragmentaci krajiny silnicemi a železnicemi, o tom, že to není úplně beznadějné, o migracích zvířat přes komunikace, o nových biotopech v podobě silničních náspů a mnoho dalšího!

Čtěte na http://www.casopis.forumochranyprirody.cz/

EEA Grants Investice do rozvoje vzdělávání
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.