FOP zve na seminář STROMY A HMYZ

Ochrana hmyzu vázaného na staré stromy a mrtvé dřevo mimo les

Workshop se koná 28. listopadu 2016, od 10:00 –15:00 v IPR Praha, sál A
Vyšehradská 57, Praha 2
Další informace zde.

Přednášející:
Lukáš Čížek, PřF JU a EntÚ AV ČR
Jiří Řehounek, Calla
Jiří Rom, MHM Prahy
Stanislav Svoboda, MěÚ Lysá n. L.
Zdeněk Papoušek, ČIŽP
Jakub Horák, VÚKOZ a Lesák o. s.
Přihlášení na: polakova@forumochranyprirody.cz

Seminář je zdarma, oběd není zajištěn.

EEA Grants ČEPS EEA Grants Investice do rozvoje vzdělávání
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.