Časopis FOP 2/2020

Jarní číslo časopisu FOP právě vyšlo!

Snad vás v dnešní době přivede na jiné myšlenky čtení o spolupráci ochrany přírody a péče o kulturní památky z pera Pavla Pešouta a Tomáše Rothröckla nebo úvahy nad připravovaným stavebním zákonem od Petra Havla a Jaroslava Obermajera.
Pěkné čtení přeje FOP! http://www.casopis.forumochranyprirody.cz/

www.sfzp.cz ČEPS EEA Grants Investice do rozvoje vzdělávání www.perlorodkaricni.cz
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.