Aktuality

20. 4. 2016
Konference se bude konat v areálu ČZU (Praha – Suchdol) ve Studijním a informační centru ve dnech 21.-22. 9. 2016.
20. 4. 2016
Akce se koná v sobotu 7. května 2016 (8:30 až 18:00 hod.) Nutná je registrace předem.
20. 4. 2016
Zveme Vás na seminář, který představí trendy v péči o městskou zeleň a ochraně biodiverzity ve městech. Součástí semináře budou i ukázky příkladů dobré praxe na pozemcích Přírodovědecké fakulty JU a Biologického centra AV ČR.
20. 4. 2016
Komise pro životní prostředí AV ČR (dále KŽP AV ČR) považuje nedávné rozhodnutí vlády ČR o nezařazení lokality Labského údolí do Národního seznamu evropsky významných lokalit soustavy NATURA 2000 za neodůvodněné.
23. 3. 2016
Poslechněte si všechny zrealizované webináře ze záznamu!
EEA Grants Investice do rozvoje vzdělávání
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.