Aktuality

11. 2. 2016
Zveme vás ke sledování další sady našich webinářů!
3. 2. 2016
Vědci, kteří se dlouhodobě zabývají výzkumem šumavské přírody, založili novou odbornou platformu s názvem Vědci pro Šumavu. Jejím posláním je prezentace vědeckých poznatků týkajících se Šumavy směrem k médiím, státní správě i široké veřejnosti. Prvním krokem je podpora vládního návrhu novely zákona č. 114/1992 Sb.
1. 2. 2016
Zveme vás ke sledování další sady našich webinářů!
13. 1. 2016
Rádi byste se vzdělávali v ochraně přírody, ale nevíte jak to skloubit se svým zaměstnáním? Chtěli byste se dozvědět o nejnovějších poznatcích a příkladech z praxe z oblasti ochrany životního prostředí? FOP spouští druhé kolo e-learningových kurzů o ochraně přírody.
13. 1. 2016
V prosinci uspořádala Juniperie společně s Fórem ochrany přírody úspěšný workshop na téma: Jak se do faremních environmentálních plánů zapojit a jak je rozvíjet v ČR?
EEA Grants Investice do rozvoje vzdělávání
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.