Aktuality

21. 10. 2016
Podzimní číslo se věnuje PŘÍRODĚ VE MĚSTĚ.
3. 10. 2016
Přečtěte si více o řízeném vypalování v Brdech!
13. 9. 2016
Konference se bude konat 23. 9. na ČZU.
13. 9. 2016
Hlavními tématy vzdělávacího konceptu jsou globální změna klimatu, kritické myšlení v ochraně přírody, ochrana vod, lesnictví, šetrné zemědělství, legislativa, zvláštní typy managementů a vývoj české krajiny.
14. 8. 2016
10. setkání Fóra ochrany přírody se uskuteční v sobotu 22. 10. 2016 od 9.30 do 18.00 v prostorách Přírodovědecké fakulty UK (Viničná 7, Praha). Tématy budou Územní plánování jako nástroj ochrany přírody a Alternativní managementy – cíle a smysl.
EEA Grants Investice do rozvoje vzdělávání
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.