Aktuality

20. 4. 2016
Komise pro životní prostředí AV ČR (dále KŽP AV ČR) považuje nedávné rozhodnutí vlády ČR o nezařazení lokality Labského údolí do Národního seznamu evropsky významných lokalit soustavy NATURA 2000 za neodůvodněné.
23. 3. 2016
Poslechněte si všechny zrealizované webináře ze záznamu!
14. 3. 2016
Uskuteční se 15. března 2016 od 10:00 hod v Café Kampus (bývalé Krásné ztráty, Náprstkova 10, Praha 1 - Staré město).
14. 3. 2016
Na semináři budou představeny konkrétní návrhy přírodě blízkých adaptačních opatření na změnu klimatu, včetně výsledků hodnocení jejích účinnosti a nákladů, a další výstupy projektu „Zavádění retenčních a infiltračních adaptačních opatření v povodí Moravy.
8. 3. 2016
Webinář proběhne 21. března od 17h s Janem Perglem.
EEA Grants Investice do rozvoje vzdělávání
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.