Aktuality

1. 6. 2017
7. ročník Tematického setkání ke studiu vzácných a ohrožených druhů naší květeny se letos uskuteční ve dnech 11. až 13. září 2017 ve Vysoké Lípě na rozhraní NP České Švýcarsko a CHKO Labské pískovce.
5. 5. 2017
9.—10. 6. 2017, v areálu ČZU v Praze
27. 4. 2017
Je o fragmentaci krajiny silnicemi a železnicemi, o tom, že to není úplně beznadějné, o migracích zvířat přes komunikace, o nových biotopech v podobě silničních náspů a mnoho dalšího!
31. 3. 2017
Memoriál se bude konat ve dnech 26.-28. května v Národním parku Podyjí v Havraníkách.
EEA Grants Investice do rozvoje vzdělávání
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.