Aktuality

12. 6. 2013
Již ve čtvrtek 13.6. se od 17:00 koná druhá část internetového semináře věnovaného ochraně Natury 2000.
12. 6. 2013
V rámci projektu REGOL bude ve dnech 17.-18.6.2013 uspořádán v Kunčicích pod Ondřejíkem workshop věnovananý zejména pozici nevládních organizací v rozhodovacích procesech.
2. 6. 2013
Přehled o tuzemské ochraně přírody pomáhá získat šest vzdělávacích kurzů věnujících se základním tematickým oblastem ochrany přírody. Na první čtyři se již můžete zaregistrovat.
2. 6. 2013
V termínu 18.–20. října 2013 se bude v areálu Masarykovy univerzity (Vinařská 5, Brno) konat 4. konference České společnosti pro ekologii.
18. 4. 2013
Registrovaní uživatelé se již mohou zapojit do diskuze nebo iniciativně založit nová diskuzní témata.
EEA Grants ČEPS EEA Grants Investice do rozvoje vzdělávání
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.