Aktuality

23. 9. 2013
Dne 30. 9. 2013 od 17.00 proběhne webinář na téma Průchodnost silnic aneb co p(r)ojde, který povede Václav Hlaváč.
23. 9. 2013
30. 9. 2013 v 10.00 proběhne webinář, který bude zaměřený na možnosti financování výzkumu, praktnického managementu, EVVO a kapacit u ochranářsky zaměřených nevládních organizací.
Exkurze - Calla
3. 9. 2013
Využijte příležitost přihlášení na nesmírně zajímavé exkurze, které se budou konat v nejbližší době.
21. 8. 2013
Vápnomilné trávníky jsou považovány za jedny z důležitých stanovišť pro ochranu hmyzu v Evropě. Přes zákonnou ochranu ale v mnoha regionech dochází k jejich degradaci.
3. setkani v Olomouci
15. 8. 2013
Čtvrté setkání Fóra ochrany přírody se bude konat v sobotu 12. 10. 2013 od 9.30 do 17.30 v prostorách Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.
www.sfzp.cz ČEPS EEA Grants Investice do rozvoje vzdělávání www.perlorodkaricni.cz
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.