Aktuality

Kulík říční
9. 1. 2014
Na jihočeské pískovně Cep II skončila další etapa rekultivace využívající přírodě blízkou obnovu.
22. 11. 2013
Přečtěte si či poslechněte o hospodaření nejen na rybnících.
17. 10. 2013
Dne 5. 11. 2013 se na ČZU odehraje seminář o lesích, na který jsou zváni lesáci, ochranáři, studenti i veřejnost.
17. 10. 2013
Biologické čtvrtky ve Viničné - záznamy jsou k shlédnutí na internetu.
15. 10. 2013
Vliv silniční dopravy na volně žijící živočichy je v současné době stále častěji diskutovaným tématem v ochraně přírody. Tomuto tématu se ve webináři věnoval Václav Hlaváč.
www.sfzp.cz ČEPS EEA Grants Investice do rozvoje vzdělávání www.perlorodkaricni.cz
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.