Aktuality

31. 10. 2014
Stanovisko k využívání tzv. broukovišť v České republice vydané entomology zabývající se ochranou hmyzu, zdůrazňuje, jaká omezení a rizika využívání broukovišť přináší. Jedná se zároveň o oficiální stanovisko výboru České společnosti entomologické.
23. 10. 2014
Představujeme zcela novou, doufáme že přínosnou a nevšedni aktivitu naší platformy: vydávání nového časopisu, který nese stejný název, tedy Fórum ochrany přírody.
21. 10. 2014
Zveme Vás na další ze série webinářů!
21. 10. 2014
Dva webináře připrveny ke sledování.
15. 10. 2014
Rádi bychom Vás v brzkém sledu pozvali na další webinář. Tentokráte 20. 10. 2014 od 17.00 bude Tomáš Vrška hovořit o tom, k čemu potřebujeme lesy ponechané samovolnému vývoji.
EEA Grants ČEPS EEA Grants Investice do rozvoje vzdělávání
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.