Aktuality

23. 3. 2016
Poslechněte si všechny zrealizované webináře ze záznamu!
14. 3. 2016
Uskuteční se 15. března 2016 od 10:00 hod v Café Kampus (bývalé Krásné ztráty, Náprstkova 10, Praha 1 - Staré město).
14. 3. 2016
Na semináři budou představeny konkrétní návrhy přírodě blízkých adaptačních opatření na změnu klimatu, včetně výsledků hodnocení jejích účinnosti a nákladů, a další výstupy projektu „Zavádění retenčních a infiltračních adaptačních opatření v povodí Moravy.
8. 3. 2016
Webinář proběhne 21. března od 17h s Janem Perglem.
EEA Grants ČEPS EEA Grants Investice do rozvoje vzdělávání
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.