Aktuality

28. 4. 2016
Hlavním tématem jarního čísla je VĚDA A OCHRANA PŘÍRODY.
20. 4. 2016
Konference se bude konat v areálu ČZU (Praha – Suchdol) ve Studijním a informační centru ve dnech 21.-22. 9. 2016.
20. 4. 2016
Akce se koná v sobotu 7. května 2016 (8:30 až 18:00 hod.) Nutná je registrace předem.
20. 4. 2016
Zveme Vás na seminář, který představí trendy v péči o městskou zeleň a ochraně biodiverzity ve městech. Součástí semináře budou i ukázky příkladů dobré praxe na pozemcích Přírodovědecké fakulty JU a Biologického centra AV ČR.
20. 4. 2016
Komise pro životní prostředí AV ČR (dále KŽP AV ČR) považuje nedávné rozhodnutí vlády ČR o nezařazení lokality Labského údolí do Národního seznamu evropsky významných lokalit soustavy NATURA 2000 za neodůvodněné.
EEA Grants ČEPS EEA Grants Investice do rozvoje vzdělávání
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.