Aktuality

19. 10. 2018
Simona Poláková, Jan Šíma, Jiří Mach, Petr Havel, Jiří Němec
18. 9. 2018
Priority Ministerstva životního prostředí v ochraně Natury 2000, druhové ochraně a naplňování mezinárodních úmluv - POKUS O NASTAVENÍ ZRCADLA
18. 9. 2018
Program: 5.-6. 11. Přednášky a diskuse, 7.11. exkurze
8. 6. 2018
Tématem jsou projekty rozvoje vodních cest pro potřeby nákladní vodní dopravy a jejich konflikt se zájmy ochrany přírody. Kanál Dunaj-Odra-Labe, plavební stupeň Děčín, kanál u Přelouče či splavňování Berounky.
22. 5. 2018
Pád systému MailChimp
www.sfzp.cz ČEPS EEA Grants Investice do rozvoje vzdělávání www.perlorodkaricni.cz
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.